19 Ekim 2008 Pazar

Anadolu Medeniyetleri ve Kibele - Anatolian Civilizations and Kibele


Ana Tanrica Kibele Heykeli, MO 6. Yuzyil, Anadolu Medeniyetleri Muzesi, 2008- Status of Cybele (Anatolian cult of the Mother Goddess ,limestone, mid-6th Century BC, The Museum of Anatolian Civilizations
(photo taken on 19.10.2008)

...
Kibele`den Sibel` e

Frigya Kralı’ nın kızı Kibele (Kybele), Attis adında bir çobana aşık olur günün birinde. Kral buna çok öfkelenir ve Attis’ i öldürtür adamlarına.
Zavallı Kibele o kadar çok üzülür ki, Attis’ in bedenini alıp Kybelon adı verilen dağlara götürür. Attis` in başında günlerce yas tutar, ilahiler söyler.
Ancak bir süre sonra rahipler Kibele’ yi uyarırlar: "Attis’ in bedenini yak, ya da göm, yoksa Frigya’ da veba salgını çıkar!" diye... Kibele çaresiz, Attis’ in bedenini gömer. Ama ruhunu kendine saklar gizlice ve mucizevi olarak bu ruhtan Attis yeniden canlanır.
Yeniden hayata dönen Attis ise, bir süre sonra başka bir kıza aşık olur. Ama sonra pişman olur, Kibele`ye haksızlık ettiğinidüşünür. Çıldırır ve kendini öldürür. Ama Attis'in toprağa dökülen kanlarından çiçekler fışkırır.
Kibele Attis’ in ölmesine izin vermez ve onu sonsuza dek yaz kış yapraklarını dökmeyen bir "çam ağacı" na çevirir. O günden sonra Kibele Anadolu’ da yeniden doğuşun, ölümsüzlüğün, bereketin, tabiatın anası "Ana Tanrıça" olarak kabul edilir.
Güzellikten çok, gücünü temsil eder kadınların Kibele.
Daha sonraları ünü Antik Yunan’ a ve Doğu Roma’ ya yayılır. Attis ise bir çam ağacı olarak sürdürür hayatını ve her daim yeşil kalır... Kibele ismi ise Latin dillerinde ise Cybele ve Cybıl’ a, Türkçe’ de Sybele ve Sibel’ e, dönüşerek günümüze kadar gelir.
...
From Kibele to Sibel

Kibele (Kybele), daughter of the Phrygian King, falls in love with a shepherd named Attis. King gets so angry and Attis is executed.
Kibele , in a deep grief and pain, takes the dead body of The Attis and carries him to the Mount Kybelon. There she chants and prays.
However monks warn Kibele to bury the corpse of the Attis, otherwise plague epidemic can destroy Phrygia.
Kibele, desperately buries the corpse of Attis, but she leaves his soul with her and miraculously Attis comes tolife again.
After a while he falls in love with another girl , but then feels repentance, became insane and kills himself. The blood from his body bloom up as flowers on the earth. Kibele don’t want him to die and makes him a everlasting pine tree.
After then, Kibele becomes the Goddess of the rebirth, immortality, fertility and mother of nature” and “Mother Goddess”.
Kibele represents the power of women rather than beauty.
Becomes famous too in Ancient Greece and East Roman. Attis lives as a pine tree eternally. Kibele’s name changes to Cybele in some languages and Sybele and Sibel in Turkish as the time passes.

Ana Tanrica Kibele Kabartmasi, Anadolu Medeniyetleri Muzesi-Ankara, 2008 - Relief of Goddess Kybele, The Museum of Anatolian Civilizations-Ankara
(photo taken on 19.10.2008)
Hermes Heykeli, Anadolu Medeniyetleri Muzesi, Ankara 2008- Statue of Hermes, The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, 2008
(photo taken on 19.10.2008)

...


Bronz toren heykelcigi, Alacahoyuk, Anadolu Medeniyetleri Muzesi, Ankara, 2008 - Ceremeonial standard, bronze, Alacahoyuk, The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, 2008
(photo taken on 19.10.2008)

...


Bronz toren heykelcigi, Alacahoyuk, Anadolu Medeniyetleri Muzesi, Ankara, 2008 - Ceremeonial standard, bronze, Alacahoyuk, The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, 2008
(photo taken on 19.10.2008)

...

The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara 2008
(photo taken on 19.10.2008)


Altin diadem, Alacahoyuk, Anadolu Medeniyetleri Muzesi, Ankara - Diadem gold, Alacahoyuk, The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara

(photo taken on 19.10.2008)

...Stag statuette, bronze, Alacahoyuk, Alacahoyuk, The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara
...

Bull statue, bronze, Alacahoyuk, The Museum of Anatolian Civilizations, Ankara

(photos taken on 19.10.2008)

Copyright © 2008 Sibel Gögen

© 2008 Tüm hakları Sibel Gögen'e aittir.© All rights reserved by Sibel Gögen